Poštovani putnici, zbog novonastale situacije oko virusa COVID-19, pre kupovine novih Ili promene postojećih karata dobro se informišite o uslovima za ulazak u zemlju u koju putujete. Twins Travel neće snositi odgovornost ukoliko ne ispunjavate uslove da budete primljeni na let. Cenovnici su informativnog karaktera zbog pandemije virusa COVID 19. Za sve bliže informacije, pozovite agenciju.

POPUNJAVANJE PLF OBRASCA ZA GRČKU

DOBRODOŠLI, PUTOVANJA VAS ČEKAJU

Turistička agencija TWINS TRAVEL je počela sa radom 06. Februara 2013. godine. Agencija se nalazi u samom centru Niša u ulici Cara Dušana br. 43

Agencija se bavi prodajom:

  • Avio karata svih svetskih avio kompanija
  • Sve vrste aranžmana
  • Letovanja
  • Zimovanja
  • Kongresi

Individualna putovanja smeštaj klijenata svuda u svetu:

  • Avio
  • Transfer
  • RENT A CAR
  • Lični vodič

Niš, 07. maj 2020.

Poštovane kolege i putnici,

Kao što ste mogli da se informišete preko naše web stranice, TWINS TRAVEL je shodno preporuci Vlade Republike Srbije privremeno obustavio svoj rad do okončanja vanrednog stanja. Obaveštavamo vas da su sva ugovorena turistička putovanja, sa realizacijom do 31.05.2020.g., usled nemogućnosti ispunjenja, otkazana. Sva sporna pitanja u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće rešavana na jedinstven način, u skladu sa odredbama Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za ona koja nisu realizovana usled epidemije izazvane virusom SARS -COV-2, usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020).

Tim povodom obaveštavamo vas da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe. Nakon ukidanja vanrednog stanja, u toku su pripreme za početak rada agencije, koje podrazumevaju preduzimanje mera u cilju obezbeđenja propisanih uslova za bezbedno obavljanje delatnosti, a radi zaštite putnika i zaposlenih, kontakti sa partnerima turističke agencije i prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak delatnosti.

Turistička agencija TWINS TRAVEL, će početi rad sa strankama dana 18.05.2020. sa radnim vremenom od 10,00 - 18,00 h, od ponedjeljka do petka, a subotom od 10 - 14,00h uz napomenu da smo u obavezi poštovati preporuke i odluke nadležnih organa koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a podrazumevaju ograničen broj prisutnih lica u agenciji. Shodno tome, preporučujemo da se u vezi svega informišete elektronskim putem preko e-mail adrese: twinstravel@hotmail.rs ili našeg web sajta www.twinstravel.rs , a početkom rada agencije od 18.05.2020. godine pored mobilnog telefona 064 199 6 884 koji je bio aktivan za vreme vanrednog stanja, u funkciji će biti i fiksni telefoni: 018 252555; 4100555;

O proceduri i obaveznim uslovima neposrednog pristupa u prostoru turističke agencije, merama zaštite i broju lica koji mogu pristupiti molimo da se pridržavate preporuke instituta za javno zdravlje uz obavezno nošenje maske i rukavica.

Zahvaljujemo na razumevanju.

TWINS TRAVEL