Polazak: 25. 06. 2018
Povratak: 23. 06. 2018
Prevoz: