Polazak: 13. 10. 2018
Povratak: 18. 10. 2018
Prevoz: