Manastir Tumane i Golubac

 

 

 

Polazak iz Niša, jednodnevni izlet termini: 17.04.2021., 16.05.2021.

 

Braničevski okrug je prava kulturna riznica srpske srednjovekovne baštine i brojnih nalazišta iz antičkog doba. Prostor je sa netaknutim prirodnim vrednostima i skriveni je adut našeg turizma. Specifična narodna tradicija i ponos utkani su u ljude iz ovih krajeva. Na ovom našem putu upoznaćete prave “bisere“ Braničevskog okruga, već dobro znane destinacije, ali pokušaćemo da ih predstavimo na drugačiji način…Za sve one koji do sada nisu posetili ovaj čarobni deo Srbije organizujemo putovanje do Golubačke tvrđave i manastira Tumane.

 

PROGRAM PUTOVANJA: Niš – Golubac- manastir Tumane- Niš

 

Polazak iz Niša je planiran u 07:00h sa dogovorenog mesta (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije tri dana pred putovanje – organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja autoputem prema Velikoj Plani i dalje do Golubačke tvrđave sa usputnim pauzama radi odmora grupe. Dolazak u Golubačku tvrdjavu gde će Vas čekati jedan od najčarobnijih prizora na našim prostorima!

Nastavak putovanja do manastira Tumane. U bukovim šumama ovoga kraja nekada davno često je lovio junak i ratnik Miloš Obilić. U istim šumama je svoje dane provodio Sv. Zosim koji je u miru, tišini i skromnom načinu života kušao svoju veru. Greškom je Miloš tokom lova odapeo strelu ka žbunu u kome je mislio da se sakrila neka divlja životinja, ali umesto ranjene zveri Miloš zatiče ranjenog isposnika. Uvidevši da je ranio čoveka Miloš uzima Zosima i kreće sa njim ka vidaru. Na pola puta Zosim se obraća Milošu uz reči Tu-mani (TUMANI). Jedna Miloševa strela je ugasila Zosimov život, ali rodio se manastir Tumane. Danas manastir Tumane posećuje sve više ljudi zbog čudotvornih moštiju svetaca sv. Zosima i Jakova, ali i prelepe prirode i uređenog ambijenta sa gostoprimnicom (plati koliko želiš) kraj reke Tumanke i zoološkog vrta, koje su podigle vredne ruke monaha. Nakon obilaska i slobodnog vremena polazak grupe za Niš. Dolazak u večernjim satima.

 

CENA IZLETA: 1.990,00 rsd

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji;
 • obilaske prema programu;
 • Usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja;
 • usluge vodiča na lokalitetima;
 • Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • piće u restoranu u Golubačkoj tvrđavi;
 • ručak u restoranu nadaleko od manastira Tumane;
 • ulaznice (Golubačka tvrđava- 450 rsd za grupe, 600 rsd za pojedince);
 • Individualne troškove.

 

USLOVI PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pre puta

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba. Napomena: Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave