018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.dan Niš - Solun - Niš

Polazak iz Niša u 00:00h sa parkinga kod Tehničkih fakulteta. Po dolasku u Solun krećemo u razgledanje grada i sledeće znamenitosti : Srpsko vojničko groblje Zejtinlik, Belu Kulu, Aristotelov trg i spomenik Aleksandru Makedonskom, crkvu Svetog Dimitrija zaštitnika grada Soluna.

Nakon razgledanja grada imaćemo slobodno vreme. Fakultativni odlazak do tržnog centra Cosmos. Slobodno vreme za Šoping. U večernjim časovima povratak do Bele kule radi skupljanja grupe.

Polazak iz Soluna za Niš je u večernjim satima.

CENA: 3.500,00 rsd

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom na navedenoj relaciji
 •  troškove prelaska granice
 • usluge turističkog vodiča – pratioca
 •  organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (nije obavezno)
 • individualne troškove
 • TC Cosmos 5 eura

NAČIN PLAĆANJA:

 • 100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

   

  Program broj 1, od 29.08.2023.