018 4100 555 018 25 25 55

Plan putovanja:

1.dan 24.11.2023/15.12.2023. Petak

Polazak iz Niša posle ponoći (tačno mesto i vreme polaska biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Vožnja kroz Srbiju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi odmora i prelaska granice.

2. dan 25.11.2023/16.12.2023. Subota

Dolazak u Zagreb. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Gornji grad – Crkva Svetog Marka, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala – Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, Zagrebačka uspinjača, Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”, Tržnica Dolac. Slobodno vreme za obilazak Božićneg vašara.

3. dan 26.11.2023/17.12.2023. Nedelja

Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima.

Cena po osobi: 4.500,00 rsd

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom na navedenoj relaciji
 •  troškove prelaska granice
 • usluge turističkog vodiča – pratioca
 •  organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (nije obavezno)
 • individualne troškove
 • Obilazak grada sa vodičem 5 eur

NAČIN PLAĆANJA:

 • 100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

   

   Program broj 1, od 30.08.2023.